مستند فرزند انقلاب، داستان زندگی و مرگ صادق قطب‌زاده ـ بخش اول

مستند فرزند انقلاب، داستان زندگی و مرگ صادق قطب‌زاده ـ بخش اول
  • ServiceYouTube
  • Titleمستند فرزند انقلاب، داستان زندگی و مرگ صادق قطب‌زاده ـ بخش اول
  • Duration54:06
  • UploaderBBC Persian
  • Views568,754
  • Descriptionبخش اول: انقلابی تمام وقت مستند فرزند انقلاب، داستان زندگی و مرگ صادق قطب‌ زاده است. در بخش اول به فعالیت‌های قطب‌ زاده قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ پرداخته شده ا...

Do you like our service? Tell your friends.

Download Links for
https://www.youtube.com/watch?v=PWB0lM8-cQo

Audio-Video Files
Quality Format Size Download
720pMP4~ Download
360pMP4~ Download
DASH Files
Quality Format Size Download
1080p (Video only)WebM~ Download
1080p (Video only)MP4~ Download
720p (Video only)WebM~ Download
720p (Video only)MP4~ Download
480p (Video only)WebM~ Download
480p (Video only)MP4~ Download
360p (Video only)WebM~ Download
360p (Video only)MP4~ Download
240p (Video only)WebM~ Download
240p (Video only)MP4~ Download
160 kbit/s (Audio only)WebM~ Download
144p (Video only)WebM~ Download
144p (Video only)MP4~ Download
128 kbit/s (Audio only)M4A~ Download
64 kbit/s (Audio only)WebM~ Download
48 kbit/s (Audio only)WebM~ Download


bitdownloader